Image In Groot Brittannie wil men dove koppels toestaan om gebruik te maken van een screening van embryos om op die manier een doof kind uit te kunnen uitkiezen. Een wetsvoorstel met betrekking tot vruchtbaarheidsbehandeling en embryologie, met daarin opgenomen dat door het toepassen van embryo-screening, bewust een kind met een ernstige medische afwijking, waaronder doofheid, kon worden gekozen werd in eerste instantie afgewezen. Nu heeft het ministerie

van Volksgezondheid ingestemd om in het wetsvoorstel doofheid niet als een ernstige medische afwijking te beschouwen. Daarmee is de weg vrijgemaakt om de wet later dit jaar door het Britse Lagerhuis te laten bekrachtigen en kunnen dove ouders met behulp van een IVF behandeling een embryo van een doof kind uitkiezen!

Bron: RaarMaarWaar.nl