Image De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt dat een weigering op voorhand van een dove leerling in de bouw in strijd is met de wet. Elk geval dient individueel beoordeeld te worden, voordat een persoon wordt geweigerd. In de beoordeelde zaak weigerde een samenwerkingsverband in de bouwnijverheid op voorhand een dove leerling timmerkracht voor een praktijkstage bij een bouwbedrijf te plaatsen. Hierbij werd een beroep gedaan op de veiligheidsrisicos van het werk in de bouw voor een dove leerling. De onderwijsinstelling van de leerling vindt dat met aanpassingen en hulpmiddelen de risicos tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.

De Commissie wijst de redenering van het samenwerkingsverband in de bouw resoluut af. Door op voorhand de dove leerling te weigeren wordt verboden onderscheid gemaakt. Het samenwerkingsverband moet eerst voor het individuele geval nagaan of voldoende veiligheid kan worden gegarandeerd, voordat het de dove leerling afwijst. Er dient dus eerst sprake te zijn van een onderzoek naar de mogelijkheden.

Bron: www.cgb.nl