Image Sinds eind april 2008 kunnen dove personen ook tolkuren krijgen voor sollicitaties. Vroeger was het zo dat dove mensen tolkuren konden krijgen voor op het werk (arbeidsuren), voor in privésituaties (leefuren) en ook voor opleidingen van de VDAB (beroepsopleidinguren). Nu komt daar dus een nieuwe categorie bij: de uren voor een sollicitatiegesprek. Deze nieuwe uren (de S-uren) worden gefinancierd door de VDAB. Elke dove persoon heeft recht op 18 tolkuren voor sollicitaties per
jaar.

Bekijk dit bericht in de Vlaamse Gebarentaal 

Een dove persoon moet ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende en een medisch attest van de arts-specialist bezorgen aan de VDAB. Als dat in orde is, kan deze persoon aan het CAB een tolkaanvraag doen voor een tolk voor een sollicitatiegesprek. Het CAB zal dan automatisch het recht op 18 S-uren toekennen.

S-uren kunnen enkel gebruikt worden voor sollicitatiegesprekken. De A-uren worden enkel gebruikt in situaties die te maken hebben met het werk. De L-uren moet nu niet meer ingezet worden bij sollicitatiegesprekken, maar kunnen gebruikt worden voor privésituaties.

Op dit moment is het aantal S-uren beperkt tot 18 uren per jaar. De dove persoon moet ook de reiskost van de tolk zelf betalen. Het aantal tolkuren per jaar voor sollicitatie en het betalen van de reiskost door de dove persoon, zal door de VDAB en Fevlado geëvalueerd worden na 1 jaar.

Ook meer info op http://www.cabvlaanderen.be/.

Bron:Fevlado.be /DovenTV