Image Studeren is al lastig. Maar hoe zwaar kan het zijn als je denkt dat je de verkeerde informatie krijgt in je lessen. Dat maakt een dove student nu mee. Glenn Engels is één van de negen doven aan de

universiteit. Hij is afhankelijk van schrijftolken die notities voor hem nemen in de lessen. Eén van de tolken liet hem in de steek. Ze kwam niet opdagen op de eerste lesdag. De tweede dag was ze te laat, de derde en de vierde ook. Het werd zo erg dat hij klacht moest indienen en ze werd verwijderd. Maar nu moet Engels het met één schrijftolk doen, en dat is aanpassen. Toen wisselden ze om de 15 of 20 minuten om hun handen te laten rusten. En om financiële redenen wordt er geen tweede tolk meer aangenomen. De dove student heeft nu al een paar cursussen moeten laten vallen door de besparingen. De universiteit belooft in de toekomst nog twee andere schrijftolken in te huren.

http://www.kndo.com/Global/story.asp?S=9236686&nav=menu484_2_8

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven