Image Tot op heden konden dove en slechthorende mensen in contact komen met de alarmcentrales van politie, ziekenwagens en brandweer door het sturen van een (gratis) faxbericht aan het noodnummer 100. Belangenverenigingen hadden dit systeem sterk vereenvoudigd door het ter beschikking stellen van een gestandaardiseerde fax.

Gelet op de evolutie van de moderne communicatiemogelijkheden hebben mail- en sms-berichten stilaan het gebruik van de fax verdrongen, waardoor heel veel dove en slechthorende mensen zelfs geen faxtoestel meer in huis hebben. Daarenboven biedt een GSM-toestel meer flexibiliteit en gebruiksgemak dan een faxtoestel.

Belangengroepen vragen dan ook al geruime tijd dat de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen, …) bereikbaar zouden zijn via een eenvoudige SMS. De nationale noodnummers (100 – 101 en 112) laten momenteel echter het ontvangen van SMS-berichten niet toe. Hoewel een oplossing voor de hand ligt, lijkt de effectieve invoering van een eenvormig, nationaal sms-noodnummer niet voor morgen.

Om die reden hebben verschillende politiezones het initiatief genomen om een lokaal GSM-nummer ter beschikking te stellen van hun dove en slechthorende inwoners. Op die manier kan de politie garanderen dat alle burgers te allen tijde de noodhulp kunnen krijgen waar ze recht op hebben. De lokale politie Mechelen wil, naar analogie met een systeem dat zijn nut heeft bewezen in de politiezone VLAS, de lancering van dit sms-noodnummer aangrijpen om haar dienstverlening kwalitatief te verbeteren. Hierbij willen wij in dialoog gaan met de dove en slechthorende inwoners die misschien ooit op ons beroep moeten doen.

Praktische informatie:

•Dove en slechthorende inwoners van de stad Mechelen worden uitgenodigd om zich bij de politie te laten registreren als potentieel gebruiker van het sms-noodnummer. Deze registratie kan gebeuren na het maken van een afspraak. Deze afspraak kan men telefonisch (laten) maken via het nummer 015 28 66 90 of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Belangrijk: dit mailadres wordt enkel geconsulteerd tijdens de kantooruren en kan dus NIET gebruikt worden voor het vragen van een dringende politietussenkomst. Het nieuwe sms-noodnummer wordt WEL 24u op 24 en 7d op 7 opgevolgd.
•Bij deze registratie zal een medewerker van de lokale politie, die opgeleid werd in het gebruik van gebarentaal, de potentiële gebruikers te woord staan en hen de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het systeem uitleggen.
•De registratie heeft o.m. tot doel om hulpvragenden eenvoudig te kunnen identificeren aan de hand van hun GSM-nummer. In een stresssituatie zou het al eens kunnen gebeuren dat de oproeper essentiële informatie vergeet door te geven, waardoor kostbare tijd kan verloren gaan.
•Bij de registratie heeft de dove / slechthorende ook de mogelijkheid om een contactpersoon aan te duiden, bv. om de communicatie tussen de politieploeg en de hulpvrager te vereenvoudigen.
•Inwoners die zich niet wensen te laten registreren als potentieel gebruiker van het sms-noodnummer, kunnen te allen tijde (zoals in het verleden) gebruik blijven maken van de gratis noodfax die aan het 100-noodnummer kan worden overgemaakt.
•Na registratie ontvangt de potentiële gebruiker een kaartje dat als geheugensteun kan worden opgeborgen in de portefeuille. Op dit kaartje staat het GSM-noodnummer vermeld en enkele praktische afkortingen die kunnen gebruikt worden om de sms-communicatie te vereenvoudigen.
•Het is NIET de bedoeling dat het sms-noodnummer wordt gecommuniceerd aan het brede publiek. We willen dit nummer zeer bewust voorbehouden voor het doel waarvoor het werd in gebruik genomen, nl. doven en slechthorenden toe te laten een dringende communicatie te voeren met de politie.
•Wanneer de politie een nood-sms ontvangt, stuurt zij steeds een sms als ontvangstbevestiging. In voorkomend geval zal hierbij eveneens de vermoedelijke wachttijd worden medegedeeld.
Om organisatorische redenen moeten we deze dienstverlening beperken tot de inwoners van de stad Mechelen en voor feiten die zich afspelen op het Mechelse grondgebied.

Wij engageren ons uiteraard wel om dringende oproepen voor feiten die zich afspelen buiten ons grondgebied, onmiddellijk door te geven aan de bevoegde politiedienst en de gekende informatie ter beschikking te stellen.

Bron: Politie Mechelen (Belgie) - DovenNieuws.eu