Image In een kleine vensterloze ruimte in de Louisiana School voor de doven zitten 2 veiligheidsagenten 24 uur per dag te kijken naar de activiteit in de gangen en de 22 gemeenschappelijke ruimten van de school. Dit top beveiligingssysteem, dat geïnstalleerd werd gedurende de maandenlange sluiting van de school in de herfst, is één van de aanpassingen opdat de 184 leerlingen van de school in Baton Rouge veiliger zouden

zijn. De verantwoordelijke voor onderwijs in de staat sloot de school in het begin van oktober na verslagen van seksueel misbruik, waaronder de verkrachting van een 6-jarig meisje door een 16-jarige jongen op een schoolbus. Dit systeem met 174 camera’s dat 282.000 dollar heeft gekost startte in november en sinds de school op 5 november heropende zijn nog geen incidenten gemeld. Als de bewakers iets verdacht op de monitors zien bellen ze een veiligheidsagent die ter plaatse gaat. De camera’s helpen enorm. Het gedrag van de leerlingen is merkbaar verbeterd omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze in het oog gehouden worden. Om zeker te zijn dat de nachtwakers hun ronde doen ’s nachts moeten ze zich nu elektronisch melden aan verscheidene punten verspreid over de campus. De school probeert ook de ouders meer te betrekken bij wat op school gebeurt. Ze krijgen toegang tot een website waarop ze de vorderingen van hun kind kunnen volgen, alsook het aantal afwezigheden en hun disciplinaire geschiedenis. De school richt nu ook gebarentaalklassen in voor ouders. Ook voor de lessen in gebarentaal voor het personeel blijven verder werken. Bij de sluiting in oktober 2008 bleek 20% van het personeel onvoldoende gebarentaal te kennen. Dat is sindsdien 9% beter geworden. Nu nog een nieuwe directie vinden.

http://www.2theadvocate.com/news/education/38584732.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven