Image Een DVD vertaalt de anti-discriminatiewet in gebarentaal. Een hoop voor de toekomst van doven en slechthorenden in Franstalig België. Niet makkelijk om zonder gehoor of zonder stem te leven. Een arts weigert de aanwezigheid van een gebarentolk omdat hij zich op het beroepsgeheim beroept. Een dove persoon slaagt niet in haar examens omdat ze te weinig tijd heeft. Anderen worden gedwongen hun hogere

studies opte geven. Het zijn dagelijkse situaties die dove en slechthorende personen meemaken. Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor de strijd tegen het racisme, in samenwerking met de Franstalige Dovenfederatie van België hebben besloten om daar een mouw aan te passen. Ze hebben een DVD uitgebracht die de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007 omzet in gebarentaal, met ondertitels in het Frans en het Nederlands. De film legt in 15 minuten concreet uit hoe de wet in elkaar zit. De DVD geeft ook informatie hoe en wie je moet contacteren in geval van discriminatie. In België zijn de Vlaamse en de Franse gebarentaal twee officiële talen. In volle communotaire crisis zou men daar kunnen aan voorbij gaan. Toch is 8 procent van de bevolking doof of slechthorend. Doofheid bedroeg 5 procent van de klachten bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en de strijd tegen het racisme. Voor doven heeft deze anti-discriminatiewet een enorme waarde. En zijn vertaling in gebaren op een DVD en op het net, geeft hoop voor een meer comfortabele toekomst.
Op het web: http://www.diversite.be
Bron: http://www.lalibre.be/ van 4 juli 2008 en http://www.sourds.net/JUILLET2008-07.htm

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven