Image VENLO - De wereldtuinbouw- tentoonstelling Floriade in 2012 in Noord-Limburg moet maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten. Gemeente Venlo, Floriadedirectie en de Gehandicaptenraad Venlo streven ernaar voor de Floriade de Designer Award Toegankelijkheid in de wacht te slepen. Voorzitter Nic Arets van de Gehandicaptenraad Venlo ziet de

Floriade als een belangrijk ijkpunt voor het slagen van het nieuwe Venlose gehandicaptenbeleid, waaraan al enkele jaren wordt gewerkt. In 2009 wordt in samenwerking met het landelijke bureau Vilans in Venlo een landelijk symposium gehouden over de Floriade en toegankelijkheid: Floriade for all. "De Floriade moet een voorbeeld worden voor de hele regio. Op het symposium willen we bekijken wat bedrijven, hogescholen, architecten en techneuten kunnen doen om de Floriade voor álle gehandicapten maximaal toegankelijk te maken", zegt Arets. "Bijvoorbeeld, iemand die doof of blind is moet daar dezelfde beleving hebben als iemand zonder beperking." Uiteindelijk moet dat resulteren in een Designer Award Toegankelijk, een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

De Gehandicaptenraad Venlo behartigt de belangen van 10.000 mensen met een beperking in Venlo, Tegelen, Belfeld en Blerick en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Venlose college van burgemeester en wethouders. De Floriade wordt elke tien jaar georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad. De laatste keer was de tuinbouwtentoonstelling in 2002 in Haarlemmermeer.

Bron; De Ondernemer / DovenTV