Image Orang-oetangs hebben een manier van communiceren die in een aantal opzichten lijkt op die van mensen.Praten kunnen ze natuurlijk niet, die apen, maar gebaren maken gaat hen goed af. Ze blijken zelfs verschillende  strategieën te kunnen volgen al naargelang hoe goed hun gebaren worden begrepen ­ zoals mensen dat doen in het spelletje Hints. Een en ander blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door een groep aan de Universiteit van St. Andrews in Groot-Brittannië en gepubliceerd in het vakblad Current Biology.
De experimentator hield de apen, buiten hun bereik, een banaan (heel lekker) en een stuk bleekselderij (minder lekker) voor. De apen wezen al snel naar de banaan. Reikte de experimentator hun dan de selderij aan ­ de apen werden ‘gedeeltelijk begrepen’ ­ dan vernauwden de apen hun repertoire van gebaren en herhaalden ze ze, net zolang tot de experimentator ‘begreep’ dat ze de banaan wilden.
Deed de experimentator daarentegen iets heel anders ­ de apen werden ‘helemaal niet begrepen’ ­ dan breidden de apen hun repertoire juist uit: ze gingen nieuwe gebaren uitproberen en vermeden het gebaar dat niet begrepen werd. De apen maakten derhalve onderscheid in de mentale toestanden die ze met hun gebaren bij de experimentator teweegbrachten. Aardig detail: alleen vrouwtjes konden dit.

Bron: www.intermediar.nl