Image Leeuwarden - Zeven maatschappelijke organisaties moeten in één koepelorganisatie worden ondergebracht. Dat willen de coalitiepartijen van Provinciale Staten laten onderzoeken. De oppositie spreekt van een gedwongen fusie. Het nieuwe voorstel komt voor haar uit de lucht vallen. Ook de welzijnclubs zijn verbouwereerd. Zij zijn niet gekend in het voorstel.  De herijking van het subsidiebeleid voor maatschappelijke steunfuncties leidde gisteravond voor grote consternatie in Provinciale Staten. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie kwamen in de vorm van een amendement met een compleet nieuw voorstel op de proppen. Volgens dat aangenomen voorstel moet onderzocht worden of de maatschappelijke organisaties COC (homoseksuelen), FSU (uitkeringsgerechtigden), FCDS (doven en slechthorenden), de stichting Friese Ouderenbonden, LFB Onderling Sterk en VG-Platform (verstandelijk gehandicapten) met Zorgbelang Fryslân (patiëntenplatform) één organisatie kunnen vormen.  
De oppositie reageerde in de vergaderzaal verbijsterd. Pas ’s middags waren zij ingelicht over het nieuwe voorstel. Ze wilden het eerst goed bestuderen en de maatschappelijke organisaties de kans geven hun visie op de plannen te geven, maar CDA, PvdA en ChristenUnie wensten geen verder uitstel. ,,We hebben hier acht jaar over gediscussieerd en dan wordt in één middag een totaal nieuw voorstel in elkaar gezet, waar we het niet meer over kunnen hebben”, reageerden de oppositiepartijen. Theo van de Bles van GrienLinks sprak van een nieuw dieptepunt voor de democratie. ,,Machtspolitiek”, brieste Tom van Mourik (VVD).
Uit verband Volgens de coalitiepartijen had Zorgbelang de samenwerking zelf voorgesteld. Maar volgens Sytske Atsma van Zorgbelang Fryslân is haar voorstel uit het verband getrokken. ,,We willen graag samenwerken met andere belangenorganisaties die bij ons passen, zoals mantelzorgers, de GGZ, cliëntenorganisaties en ouderen. Organisaties die niet bij ons passen, hoeven we er natuurlijk niet bij.”
De coalitiepartijen denken dat de organisaties flink kunnen besparen door bijvoorbeeld bureaucratische rompslomp en huisvesting te delen. Maar daar zit de FCDS helemaal niet op te wachten. ,,Wij zitten nu dicht bij andere dovenorganisaties. Wij willen helemaal niet bij Zorgbelang intrekken”, zei Albertsje Spriethoff. Volgens Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden worden appels met peren vergeleken. ,,Waar we elkaar versterken, werken we al samen, zoals bijvoorbeeld bij de invoering van de WMO. Dat is wat anders dan zeven organisaties op een hoop gooien en in 2010 omvormen tot één organisatie.”
Schokker onder vuur

Ook gedeputeerde Schokker (CDA), die eveneens door het voorstel werd verrast, kreeg er flink van langs. Volgens GrienLinks-Statenlid Irona Groeneveld moest het als een motie van wantrouwen van de eigen coalitie voelen, dat het hele voorstel van Gedeputeerde Staten van tafel is gehaald. Schokker gaf echter aan daar geen moeite mee te hebben. ,,We worstelen hier al jaren mee. Het is geen makkelijk dossier, dat is het understatement van het jaar.”
De oppositiepartijen VVD, FNP, SP en GrienLinks deelden Schokker unaniem een ,,brevet van onvermogen” uit en verweten haar een gebrek aan visie. ,,Dizze deputearre is blykber net los fertroud. Se lit har eigen útstel ferfange troch wat de koalysjepartijen diktearje”, fulmineerde FNP-Statenlid Johannes Kramer. Dat ging PvdA’er Bert Versteeg te ver. ,,Er wordt een karikatuur gemaakt van de gedeputeerde en dat is volstrekt onterecht.”
Levensbeschouwelijk

Uit het nieuwe voorstel blijkt verder onder meer dat SOS-Telefonische Hulpdienst moet opgaan in een andere organisatie. Daarnaast krijgen de levensbeschouwelijke organisaties Solidair Friesland, het Protestants Dienstencentrum en Humanitas vanaf 2009 nog maar 30 procent van de subsidie die ze nu ontvangen. ,,Dat betekent dat we op jaarbasis nog maar 4500 euro overhouden”, reageerde Jan Bosman van Solidair Fryslân ontstemd. ,,Dat heet dan een waakvlamsubsidie, ik noem het een sigarettenpeuksubsidie.”

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=37151 / DovenTV