Image Cliënten zijn zeer positief over de dienstverlening van Bureau DDS. Slechthorenden geven DDS gemiddeld een 8, doven een 7½. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door de stichting Raad op Maat. Bureau DDS is een landelijk opererende organisatie die hulp biedt aan iedereen met een gehoorprobleem. Met het rapportcijfer geven de dove en slechthorende cliënten hun algemene oordeel over DDS. Daarnaast heeft Raad op Maat op onderdelen het werk van DDS onderzocht, zoals: 

 

Effect van de hulpverlening
Over het effect van de hulpverlening zijn de meeste cliënten tevreden. Bij ruim driekwart van hen is dankzij Bureau DDS de situatie verbeterd.

Vragen beantwoorden
Wie een vraag aan Bureau DDS heeft, wordt snel geholpen. Dat vindt meer dan 80 procent van de ondervraagde cliënten. Op de vraag die ze hebben, krijgen doven en slechthorenden bijna altijd antwoord, wijst het onderzoek uit.

Informatie en medewerkers
De meeste doven en slechthorenden vinden dat ze voldoende en duidelijke informatie krijgen van DDS. Ze oordelen over het algemeen positief over de medewerkers. Die zijn deskundig en begrijpen degene die tegenover hen zit. Ook nemen ze hun cliënten serieus, antwoordde het grootste deel van de geïnterviewden.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook punten waarop DDS kan verbeteren. Zo vinden veel cliënten het jammer dat het Bureau ’s avonds en in het weekend gesloten is. Ook zijn de website, de klachtenregeling en het privacyreglement te weinig bekend. En vooral doven geven aan dat verschillende medewerkers beter gebarentaal moeten leren.

Over het onderzoek
Raad op Maat is een kennis- en adviescentrum voor mensen met een handicap. Aan alle slechthorende cliënten van Bureau DDS stuurde het centrum een vragenlijst op.
Voor de dove cliënten hebben Bureau DDS en Raad op Maat een nieuwe enquêtemethode ontwikkeld. Een speciaal getrainde communicatiedocent legde daarbij de vragenlijst in gebarentaal voor aan de dove cliënten.

Bron:BDDS / DovenTV