Image Als onderdeel van zijn sociale verantwoordelijkheid kondigde Gokak Textils vandaag aan dat ze van plan zijn 400 gehoor en spraakgestoorden in dienst te nemen om in hun fabriek te werken. Ze schreven 3 doveninstituten aan om dove arbeiders te rekruteren. Maar de 400 plaatsen zijn nog niet gevuld. De kandidaten krijgen een opleiding als kleermaker gedurende een jaar in het bedrijf zelf. De kandidaten in opleiding krijgen een

vergoeding. Kandidaten tussen 18 en 26 zijn het meest geschikt en ze krijgen een salaris zoals voorgeschreven door de regering. Vorig jaar hebben ze ongeveer 30 doven in dienst genomen en dat is blijkbaar heel goed meegevallen.

http://economictimes.indiatimes.com/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven