Image SINT-MICHIELSGESTEL - "Jazeker, wij waren destijds pioniers met ons onderwijs aan doofblinden", zegt professor-doctor Jan van Dijk. Dat destijds slaat op de zestiger jaren en de daaropvolgende decennia. Een tijdvak waarin Viataal Rafaël voor veel doofblinden de wereld hielp ontsluiten, met speciale communicatievormen. Gisteren troffen ongeveer honderdvijftig doofblinden en hun 

leraren en groepsleid(st)ers elkaar in de Blauwe Zaal van het 180-jarige Viataal. Voor de doofblinden en de medewerkers leverden dat tal van momenten op van 'verrassend weerzien'. In gebaren, vingerspelling en met spreken kwamen heel wat herinneringen los.

Oud-leerling Gijs Brüggeman kwam voor de reünie uit Amsterdam. Ondanks zijn visus- en gehoorbeperking ontwikkelde Brüggeman zich tot gebarende voorlichter bij een dienst in Amsterdam. "De tijd op Rafaël is belangrijk geweest, een goede basis voor mij", vertelt Gijs Brüggeman. Vanzelfsprekend was daarom zijn ontmoeting -even eerder- met zijn leermeester Peter Brouwers allerhartelijkst.

De Amsterdammer kan met zijn hoge genoten opleiding niet doorgaan als een doorsnee doofblinde die Rafaël bezocht. Dat waren en zijn veelal de cliënten zoals Van Dijk die in de beginjaren tegenkwam. "Vroeger werd deze groep als zwakzinnig beschouwd. Niemand wist of leerde hoe met doofblinde mensen tot communicatie te komen", aldus Van Dijk.

Vooral het intensief volgen van bewegingen van de doofblinde hielp Rafaël bij het ontwikkelen van nieuwe communicatievormen. Gebaren, vingerspelling, Tadoma (spreken met de mond tegen de duim), vierhandengebaren, het bleken middelen die de doofblinde cliënten meer grip op hun directe leefomgeving bezorgden. Methodieken die de Gestelse Rafaëlschool wereldfaam bracht.

Het toegewijde werk schiep bovendien een band onder de medewerkers. Marina Haas, oud-groepsleidster, geniet van de ontmoeting met oud-leerlingen en -collega's. "Die tijd was fantastisch", zegt de vrouw uit Groesbeek, "voor ons was het een grote uitdaging om doofblinde kinderen tot meer zelfstandigheid te brengen. En dat het ook lukte, is te danken aan een goede onderlinge samenwerking." Naast Marina neemt een begeleidster een doofblinde vrouw bij de hand en brengt deze in contact met een andere oud-medewerker. Het begin van een gesprek, met de handen. Resultaat van langdurig pionierswerk.

Bron: Brabants Dgablad