Image De meest recente aanpak is een geneesmiddelenpomp die in het oor geïmplanteerd wordt om tinnitus te bedwingen. Het werkt met een krachtig geneesmiddel dat de overactieve zenuwen die verantwoordelijk geacht worden tinnitus te veroorzaken, te kalmeren. Miljoenen mensen hebben er last van. Voor 15% van de mensen die er aan lijden is de toestand zo luid en verlammend dat ze niet meer kunnen slapen of zich concentreren. Het wordt ook gelinkt aan depressie en angstaanvallen. Tinnitus kan een bijeffect zijn van sommige medicatie. Men schat dat er ongeveer 200 medicijnen tinnitus mede kunnen veroorzaken, waaronder aspirine. De algemene naam van die medicamenten is ototoxische geneesmiddelen, ze kunnen tijdelijke of permanente oorschade veroorzaken. Tinnitus kan ook het resultaat zijn van zenuwen die foute informatie naar de hersenen sturen. Dat kan het gevolg zijn van een chemische stof uit de hersenen, namelijk glutamaat dat de oorzaak is van de hyperactiviteit van de zenuwcellen. Sommige wetenschappers geloven dat als het gehoor beschadigd is door blootstelling aan lawaai, dat er dan een overproductie is van glutamaat. Voorlopig bestaat nog geen oplossing voor tinnitus. Er bestaan wel producten om het geluid te maskeren en er is ook een therapie die gebaseerd is op het idee dat het zenuwstelsel kan getraind worden om het geluid als onbelangrijk te beschouwen. De nieuwe therapie, ontwikkeld door de Amerikaanse firma NeuroSystec, gebruikt het geneesmiddel gekend als NST-001. Het is getest op dieren en er is een kleine pilootstudie in Duitsland. Het merendeel van de patiënten gaf aan dat er een merkbare vermindering van de tinnitus was. Een nieuw onderzoek start in Frankrijk met 24 patiënten. Omdat de behandeling permanent is, denkt men aan een ingeplant reservoir dat een jaar zou meegaan.


http://www.dailymail.co.uk/health/article-1242460/Revealed-The-drug-end-misery-tinnitus.html

 

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven