Image Vlaams minister Frank Vandenbroucke heeft in Haasrode naar aanleiding van de tweede editie van de Vlaamse banenmarkt een campagne gelanceerd om de nieuwe maatregelen ter ondersteuning van de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap, die op 1 oktober van kracht werden, beter bekend te maken. Blikvanger is de verhoging en

verbreding van de tussenkomst voor werkgevers die dergelijke mensen tewerkstellen.

De nieuwe Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voorzie afhankelijk van het jaar van tewerkstelling een tussenkomst in de loonkost tot 40 procent van het loon. Ook voor werknemers die al in dienst zijn kan de premie worden aangevraagd. Vanaf heden kunnen ook het onderwijs, de lokale besturen en zelfstandigen van de maatregel gebruik maken. In het onderwijs wordt dit uitgebreid van mensen die uit eigen middelen aangeworven werden tot alle personeelsleden.

Subsidies
De werkgever kan ook subsidies bekomen voor de aanpassing van de werkplek. Om een werkzoekende ervaring te laten opdoen op de werkvloer is er de individuele beroepsopleiding (GIBO). Werkgevers kunnen gedurende de eerste zes maanden van aanwerving ook gratis jobcoaches inschakelen om de integratie op de werkvloer te bevorderen. Ook voor werknemers zijn er voorzieningen. Zo kunnen doven en slechthorenden bijvoorbeeld beroep doen op een tolk en is een tegemoetkoming voorzien in verplaatsingskosten.

Gelijke kansen
Met dit initiatief wil Vandenbroucke meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk krijgen. "Mensen met een arbeidshandicap begeleiden naar werk is een kwestie van echt gelijke kansen realiseren. Ongeacht iemands handicap of tekortkoming moeten we er steeds voor zorgen dat de startkansen van mensen die op de arbeidsmarkt verschijnen zo gelijk mogelijk zijn", aldus Frank Vandenbroucke.

Werknemers en werkzoekenden met een handicap kunnen voor al hun vragen over de nieuwe maatregel terecht bij de VDAB.

Bron: HLN.be