Image UTRECHT - Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen houdt dit jaar ruim een half miljoen euro in op de rijksbijdrage voor de Hogeschool Utrecht. Dit om ten onrechte ontvangen subsidies uit het verleden recht te zetten. Dat is besloten na over leg tussen het College van Bestuur van de Hogeschool en het ministerie. De hogeschool ontving voor het bekostigen van de opleiding voor zogenoemde schrijftolken en voor de scholing van eigen personeel ten onrechte 558.477 euro. Dat bedrag wordt in

september ingehouden op de rijksbijdrage. Daarnaast werd 72.089 euro toegekend, die nu niet uitbetaald wordt.

Woordvoerder Floris Ran: ,,Bij de aanvraag voor de subsidies is niet aan alle wettelijke eisen voldaan. Een interne accountant heeft dat opgemerkt en dat is door twee externe bureaus onderzocht.’’

De subsidies werden betaald studenten die in de periode 2002 tot 2006 een eenjarige cursus schrijftolk aan de faculteit Educatie kregen. Ze werden ingeschreven bij de bacheloropleiding leraar/tolk Nederlandse gebarentaal. Schrijftolken ondertitelen televisieprogrammas voor doven en slechthorenden. Daarnaast maken ze brailleteksten voor doofblinden. De opleiding hiervoor was slechts een onderdeel van bacheloropleiding en zou daarom niet in aanmerking komen voor financiering door het rijk.

Daarnaast claimde de hogeschool onterecht subsidie voor ruim tien medewerkers die de cursus zelfconfrontatie bij de faculteit Educatie volgden.

Een half jaar geleden erkende het College van Bestuur de fouten. De hogeschool heeft een reserve opgenomen in de begroting.

Bron: DovenNieuws.eu