Image Website met ervaringen van hoortoestelgebruikers“Hoor bewust!” Met deze kreet lanceert de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) een website die een medestander is voor dragers van hoortoestellen. Hoorwijzer.nl biedt onafhankelijke informatie over hoortests, specialisten, hulpmiddelen en vergoedingen. Bezoekers kunnen op Hoorwijzer.nl ervaringen van anderen raadplegen en zelf ervaringen toevoegen. Met dit inzicht kunnen slechthorenden een meer bewuste afweging maken bij het selecteren van een audicien, hoortoestel of zorgverzekering. De mogelijkheid om mede invloed uit te oefenen op de keuze van een hoortoestel is nieuw voor vele slechthorenden.

In Nederland zijn meer dan 700 audiciensvestigingen die vele verschillende modellen hoortoestellen leveren. Hoortoestellen zijn tegenwoordig vergelijkbaar met geavanceerde mini-computers. Hoorwijzer.nl maakt de techniek van hoortoestellen toegankelijk en geeft aan wat iemand mag verwachten van een audicien en een hoortoestel. Ook maakt de site inzichtelijk welke audiciens welke merken hoortoestellen leveren en kunnen ervaringen van anderen met een audicien, hoortoestel of verzekering worden bekeken.

Zo kan een ieder die een hoortoestel nodig heeft als goed geïnformeerde consument zijn persoonlijke situatie met de KNO-arts, audioloog of audicien bespreken. De mogelijkheid om mede invloed uit te oefenen op de keuze van een hoortoestel is nieuw voor vele slechthorenden. Hoorwijzer.nl stelt de slechthorende in staat zich als kritische consument op te stellen en zo een optimale oplossing voor zijn of haar gehoorverlies te bereiken.

Hoorwijzer.nl is actueel en vooruitstrevend. Op de site is informatie over de nieuwste hoortoestellen beschikbaar. Voor het eerst in Nederland zijn de eigenschappen van hoortoestellen op uniforme wijze in een overzicht geplaatst. De site is zo ingericht dat zowel degene die voor het eerst een hoortoestel aanschaft informatie kan vinden, als ook de meer ‘ervaren’ gebruiker. De website geeft tips en tools; van een checklist voor intake bij de audicien tot aan een dagboek voor de proefperiode van een hoortoestel. Bovendien kan iedere bezoeker na het invullen van zijn audiogram achterhalen of een hoortoestel qua bereik past bij iemands gehoorverlies.

Met Hoorwijzer.nl stelt de NVVS zich, in het licht van de nieuwe ZorgVerzekeringsWet, nadrukkelijk op als spreekbuis en belangenbehartiger van slechthorenden.

De Nederlandse Vereniging van Slechthorenden heeft Hoorwijzer.nl opgezet in samenwerking met de branche en met specialisten. Dit betekent dat gedegen informatie wordt gegeven, over de volle breedte en bovendien volledig. Hoorwijzer.nl is onafhankelijk en kent geen commerciële achtergrond. De site is tot stand gekomen in het kader van ZekereZorg-projecten en gefinancierd vanuit het Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden.

NVVS

De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) is dé vereniging in Nederland voor mensen met hoorproblemen. De NVVS geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. Bovendien geeft de NVVS richting in het brede scala aan voorzieningen, dienstverleners en organisaties op het gebied van hooraandoeningen. De NVVS richt zich niet alleen op mensen die slechthorend zijn, maar ook op mensen met oorsuizen (tinnitus), op hen die overgevoelig zijn voor geluid (hyperacusis), die last hebben van draaiduizelingen (de ziekte van Ménière) en op CI-dragers (mensen met een cochleair implantaat (CI)).

Bron: NVVS - DovenTV