Image Er gaan geruchten dat het kabinet en politieke partijen overwegen om het hoortoestel uit het basispakket te laten verdwijnen. Blijkbaar wordt deze maatregel besproken als mogelijke bijdrage aan de bezuiniging van 1,6 miljard euro op de zorg. Dit terwijl er ruim twee jaar voorbereiding is gestoken in een nieuw rechtvaardig en budgetneutraal vergoedingssysteem. Namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden heeft de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS aan de

Kamerfracties duidelijk gemaakt dat het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering tot grote problemen zal leiden voor slechthorenden, kostenopdrijving voor de burger tot gevolg heeft en op lange termijn de overheid veel geld gaat kosten.  De NVVS verzoekt kabinet en politieke partijen dringend om audiologische hulpmiddelen niet te schrappen uit het basispakket.

 

Investering om zeep geholpen?

Nu nog krijgt elke slechthorende een vaste vergoeding voor aanschaf van een hoortoestel. Als een complexer dus duurder toestel nodig is, moet men zelf bijbetalen bovenop de basisvergoeding – een bedrag dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dit vindt de NVVS al jaren onrechtvaardig. De laatste twee jaar wordt er (o.a. door CVZ) hard gewerkt aan een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen. Uitgangspunten: het hoortoestel en andere hoorhulpmiddelen in het basispakket, meer kwaliteit op maat en minder commercialisering. Ook wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om de eigen bijdrage omlaag te brengen. Het nieuwe systeem zou budgetneutraal kunnen worden ingevoerd.

Dit nieuwe systeem is hard nodig: het huidige vergoedingsysteem is onrechtvaardig, werkt prijsopdrijving in de hand en geeft onvoldoende garanties voor kwaliteit en maatwerk. Door ‘functiegericht’ te gaan verstrekken, wordt de kwaliteit van hoortoestelverstrekking verbeterd en komt er een rem op de kosten voor de eindgebruiker. De voorbereidingen om dit nieuwe systeem in te voeren, zijn in het eindstadium: alle partijen die bij hoortoestelverstrekking betrokken zijn, staan klaar om in 2013 functiegericht te gaan verstrekken. Het kan en mag toch niet zo zijn dat al deze voorbereidingen de das om worden gedaan?

 

Commercie krijgt vrij spel

Het schrappen van het hoortoestel uit het basispakket zou haaks staan op bovengenoemde ontwikkelingen. Met het schrappen uit het basispakket zou de overheid haar grip verliezen op een goede verstrekking van hoorhulpmiddelen. Voor de eindgebruiker heeft dat desastreuze gevolgen. Nu al is duidelijk dat commercialisering een zorgwekkende trend begint te worden. De grote ketenbedrijven willen vooral de hoortoestellen uit het duurste segment wegzetten: leve de winst, ook al is een toestel van die prijscategorie niet altijd nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, krijgen de commerciële krachten in de audicienmarkt ruim baan – en komen de kosten van de dan nog duurder wordende hoortoestellen bovenop alle andere stijgende kosten voor de burger.

 

Persoonlijke gevolgen desastreus

Maar dat slechthorenden in hun portemonnee getroffen worden, is niet het enige waar wij ons zorgen om maken. Belangrijker is dat optimale hoorhulpmiddelen nodig zijn om slechthorende kinderen goed te leren spreken, slechthorende werknemers zo lang mogelijk optimaal te laten functioneren op hun werk en te voorkomen dat oudere slechthorenden in een sociaal isolement terechtkomen. Er zijn ruim 500.000 mensen in ons land die afhankelijk zijn van hun hoortoestellen. Zonder hun hoorapparatuur lopen zij in hun jeugd snel een grote en niet meer in te halen achterstand op, zowel in hun taalontwikkeling, hun leerprestaties als in hun sociale ontwikkeling. Zonder hoorapparatuur wordt een actieve loopbaan onmogelijk gemaakt. Zonder hoorapparatuur raken mensen sociaal geïsoleerd, eenzaam en depressief. Al deze gevolgen van (niet-gerevalideerde) slechthorendheid zijn keer op keer aangetoond in onderzoek.

 


Op lange termijn alleen maar duurder

Als hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, leidt dit tot uitstel en afstel van aanschaf. Niet iedereen zal immers in staat zijn om zo’n hoorhulpmiddel zelf te bekostigen. Dat is een ramp voor de betreffende slechthorenden. Maar het is ook een ramp voor de overheidsfinanciën. Want deze mensen gaan, door hun niet-gerevalideerde slechthorendheid, de maatschappij een hoop geld kosten. Extra begeleidingskosten voor kinderen die niet mee kunnen komen. Extra uitkeringskosten voor mensen die de boot op de arbeidsmarkt moeten gaan missen. Extra aandacht om slechthorende ouderen uit hun isolement te krijgen en weer te activeren. Kostbare inspanningen, die makkelijk voorkomen kunnen worden – door hoortoestellen in het basispakket te houden. Het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering is dus puur korte termijn winst, maar zal de maatschappij op den duur veel meer gaan kosten. Een typisch voorbeeld van ‘goedkoop is duurkoop’.

 

Oproep

Laat hoortoestellen in het basispakket. Maak van audiologische hulpmiddelen geen ‘vrije markt’-artikel. Dat leidt tot uitstel van aanschaf, tot prijsopdrijving en verdere commercialisering van de hoortoestelverstrekking. Dat zou een zeer kwalijke ontwikkeling zijn waar slechthorenden zwaar de dupe van zouden worden. De problemen die dat voor slechthorenden met zich meebrengt, gaan de maatschappij en de overheid veel geld kosten. Hoortoestellen uit het basispakket schrappen zou een absoluut onrechtvaardige maatregel zijn voor alle slechthorenden in Nederland – en het zou een absoluut onverstandige  maatregel zijn  voor de overheidsfinanciën. NVVS doet een beroep op het gezond verstand van politici om vooral aan de lange termijn te denken en aandacht te hebben voor de persoonlijke gevolgen voor slechthorenden. Uiteraard is de NVVS, net als zij tot nu toe heeft aangetoond, altijd bereid om op een realistische manier mee te denken hoe we de hoorzorg betaalbaar kunnen houden. Nogmaals: laat hoortoestellen in het basispakket.

 

Bron: NVVS