Image De volgende werkvergadering van het Duitse verbond van ouders van dove kinderen gaat door in Heidelberg, van 21 tot 24 mei 2009. Het thema is: “Inclusie – een nieuw doel?” Natuurlijk niet. Het begrip “integratie” is een beetje uit de mode en daarom wordt nu weer het synoniem “inclusie” gebruikt. Ze betekenen tenslotte hetzelfde, het opnemen van de doven in de horende wereld. En dat doel hebben alle dovenleraars van

alle tijden, voor ogen gehad. De vraag is alleen: Hoe? Met oralisme, met gebaren, bilinguaal? Of de dove in de gewone school die onderwijs krijgt met de horenden samen?
“Ik wil de doofstommeninstituten die zeer nuttig zijn niet principieel bestrijden, en laat ze voor ‘individuele of private gevallen’ bestaan. Het Doofstommenonderwijs moet gemeengoed worden, het moet in de lagere school onderricht worden, en elke doofstomme moet in zijn dorp en in de familiekring zijn opvoeding krijgen…”
Raad eens wie dat geschreven heeft? Johann Baptist Graser in het jaar 1805! (Duits pedagoog). Een revolutionair nieuw idee, deze inclusie.

http://www.taubenschlag.de/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven