Image Het Inloophuis van bureau DDS in Zoetermeer stelt dove en slechthorende ouderen in staat om zelfstandig te blijven wonen. De voorziening bestaat nu één jaar en blijkt te voorzien in een grote behoefte. De initiatiefnemers en de gebruikers hielden een feestje om het succes te vieren. In wooncentrum het Fregat wonen horenden, slechthorenden en doven door elkaar. Het inloophuis is gevestigd op de vijfde verdieping. Bewoners met een gehoorbeperking kunnen er terecht voor hulp en advies en voor zomaar een praatje. Jan Snijder, één van de bewoners, vertelde op het

feestje over de functie van het Inloophuis. ‘Horenden hebben geen idee hoe onvolledig de talenkennis van een doof persoon is. De woonbegeleiders van bureau DDS helpen bij het contact met de buitenwereld. Bijvoorbeeld als er een onbegrijpelijke brief komt van de gemeente of een andere instantie. De medewerkers van DDS leggen uit wat er staat en ze ondernemen actie als dat nodig is. De woonbegeleiders kennen van alle bewoners het zorgdossier, ze helpen ook bij de contacten met hulpverleners.’

De woonbegeleiders zijn zes dagen per week vier uur aanwezig in het Inloophuis. Claudia Been is één van hen. Er gaat geen dag voorbij zonder vragen, vertelt ze. ‘De meeste hulpvragen gaan over de post.’ Niet alleen de bewoners van het Fregat, maar ook mensen met een gehoorbeperking uit de omgeving maken gebruik van het Inloophuis. ‘Voor hulp en advies en vaak ook voor de gezelligheid. Er ontstaan contacten en vriendschappen’, zegt Snijder. ‘Eén keer per maand is er een lunch met bewoners die door de medewerkers met hartverwarmend plezier wordt verzorgd.’

 

T.K.  ‘Dek 5’

Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan verzonnen de bewoners een naam voor het Inloophuis: Dek 5. ‘Dat vonden we wel toepasselijk voor de vijfde verdieping van een wooncentrum dat Fregat heet’, zegt Snijder. Wethouder Edo Haan van Zoetermeer onthulde het naambord. ‘Ik ben er trots op’, zei hij ‘dat wij dit Inloophuis hebben in onze mooie stad. Ouderen met een gehoorbeperking hoeven nu niet langer te verhuizen als ze meer zorg nodig hebben.’
Wooncentrum het Fregat is eigendom van woningcorporatie Vidomes. Vijf appartmenten worden bewoond door senioren met gehoorbeperking, in de toekomst worden dat er vijftien. ‘In de loop van de tijd verhuizen mensen waardoor meer woningen beschikbaar komen voor doven en slechthorenden’, zei directeur Herman Michels van Vidomes. De corporatie wilde graag meewerken aan de nieuwe voorziening. ‘Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan stenen stapelen. Maar wij kunnen zelf geen ondersteuning en zorg aanbieden, daarvoor werken we samen met partners zoals welzijnsstichting WEZODO en bureau DDS.’ Michels kondigde ook aan dat de woningen in het Fregat volgend jaar een opknapbeurt krijgen. De keuken en badkamers worden gerenoveerd en de ingang van het gebouw wordt verbeterd.

 

De Zoetermeerse welzijnsstichting voor doven (WEZODO) en bureau DDS namen het initiatief voor het Inloophuis. Coördinator Gerard Bosman van het Inloophuis kreeg als maatschappelijk werker voor doven geregeld een vraag om huisvesting met een zorgpakket op maat. ‘In Zoetermeer wonen relatief veel mensen met een gehoorbeperking omdat hier een aantal voorzieningen is. Maar huisvesting voor senioren was er tot dusver alleen in Ede. Maar de meeste mensen willen liever hier blijven in de buurt van vrienden en familie. Zo zijn we langzamerhand op het idee gekomen van een wooncentrum met een Inloophuis.’

Regiomanager Simone Jonker van bureau DDS vult aan. ‘Het was op papier een gouden idee, maar het blijft spannend of het in de praktijk ook werkt en dat blijkt zo te zijn.’

Eduard Steegers, één van de bewoners, beaamt het. Hij verhuisde met zijn vrouw Ilse een jaar geleden naar het Fregat. Op de vraag of hij het naar zijn zin heeft steekt hij ferm een duim omhoog. Steegers spreekt alleen gebarentaal maar hij heeft desondanks geregeld contact met de horende bewoners van het Fregat. Hij vertelt dat hij in het restaurant koffie schenkt en de bewoners desgevraagd de eerste beginselen van de gebarentaal bijbrengt. Met Sinterklaas was er een aangepaste bingo waarbij de nummers niet alleen werden omgeroepen maar ook op een groot vel papier werden geschreven.

 

Nu het inloophuis in Zoetermeer zo’n succes is ontwikkelt bureau DDS de voorziening ook in andere plaatsen. In zowel Den Haag als Rotterdam zijn er besprekingen om wonen voor senioren met zorg op maat mogelijk te maken.

Image

Image  

Bron: bDDS