Image Elke twee jaar worden prijzen uitgereikt aan bedenkers van mooie en gebruiksvriendelijke producten in het kader van de Innovatieprijs. Deze keer viel het ‘Leesbaar Landschap’, een product dat onder meer handig is voor slechthorenden, tweemaal in de prijzen. De prijsvraag voor de Innovatieprijs wordt eens in de twee jaar uitgeschreven; dit jaar alweer voor de achtste keer. De opdracht luidt: 'bevorder zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie met een  consumentenproduct dat een grote groep mensen comfort en gebruiksgemak oplevert.' Het doel is ervoor te zorgen dat er meer gebruiksvriendelijke, veilige en mooi vormgegeven producten op de markt komen die niet stigmatiserend zijn. Iedereen, jong en oud, met of zonder beperkingen moet die producten met gemak en plezier veilig kunnen gebruiken, zonder hulp te vragen. De organisatie van de Innovatieprijs berust bij Vilans, in samenwerking met Fireva en VNU Exhibitions Europe.

Dit jaar viel het Leesbaar Landschap van de heer Van de Beek uit Eindhoven in de prijzen, zowel in de categorie Studentenprijs als in de categorie Publieksprijs. Het Leesbaar Landschap is een leesbalkje dat ingebouwd wordt in het trottoir van het perron. De belangrijkste motivatie om dit product te ontwerpen was dat slechthorendheid door de gehele samenleving wordt onderschat en miskend. Slechthorenden ondervinden de meeste problemen in het openbaar vervoer en op stations, met name als zich plotselinge veranderingen in de geplande route voordoen. Oorzaak van de problemen is dat de communicatie van de vervoerder naar de reiziger zeer beperkt en slecht te verstaan is. Met medewerking van Joop Beelen, de directeur van de NVVS, is er een aanpassing aan het stationslandschap ontwikkeld: het Leesbaar Landschap.

Het juryoordeel luidde als volgt. 'Het is een prachtige en realiseerbare oplossing specifiek voor mensen die slecht horen, maar heeft zeker ook voor iedere gebruiker van het openbaar vervoer een grote meerwaarde. Een slim idee om een bestaande techniek op een geheel nieuwe manier toe te passen en te integreren in een bestaand ontwerp van de openbare ruimte. Een oplossing die voldoet aan de eisen van Design for All. De jury adviseert om de houdbaarheid op de lange duur van de ‘leesbalk’ uitgebreid te testen op slijtage. Doordat het Leesbaar Landschap ingebouwd wordt in het trottoir, wordt verwacht dat er overheen gelopen zal worden. Daarnaast staat het bloot aan weer en wind. Hoe leesbaar zijn de letters nog als het materiaal in de loop der tijd bekrast raakt en vuil wordt? Interessant is ook om te testen hoe het gebruik in de praktijk is. Als een perron vol loopt met reizigers, staan zij dan op of voor het Leesbaar Landschap waardoor de beoogde gebruiker geen baat meer heeft bij de reizigersinformatie op de grond?

Ook voor de Publieksprijs gooide het Leesbaar Landschap hoge ogen. Van de 278 bezoekers van de Support-beurs die hun stem hadden uitgebracht, vonden 49 bezoekers het Leesbaar Landschap de beste inzending. Enkele motivaties: 'Niet alleen handig voor slechthorenden; ik zit in een rolstoel en dan hoef ik niet zo omhoog te kijken' en 'Omroepberichten op stations zijn altijd moeilijk te verstaan. Dit is voor iedereen handig'.

Image  

Bron: NVVS