Image DEN HAAG - Gemeenten mogen de mosquito blijven gebruiken om hangjongeren te verjagen. Het apparaat produceert irritant hoge tonen die vrijwel alleen door mensen onder de 25 jaar kunnen worden gehoord. Een poging van de SP om de verkoop en het gebruik van de mosquito te verbieden, strandde onlangs in de Tweede Kamer. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren steunden het voorstel. De SP wil van de mosquito af, omdat de zoemer volgens de fractie mogelijk gehoorschade oplevert voor kinderen en jongeren en ook inbreuk zou kunnen maken op hun persoonlijke levenssfeer.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zei vorige week dat er voor de zomer een verkenning komt naar de voors en tegens van de mosquito. Daaruit moet blijken wat wel en niet acceptabel is. De SP had het mosquitoverbod voorgesteld in een debat over een actieplan van het kabinet om overlast en verloedering tegen te gaan. Daarin pleitte het CDA ervoor dat de officier van justitie vaker gebruik moet maken van zijn bevoegdheid om kinderen die overlast veroorzaken, onder toezicht van een voogd te plaatsen.

Wat de christendemocraten betreft, moet justitie die maatregel overwegen als kinderen onder de twaalf jaar drie keer met de politie in aanraking zijn gekomen. Een Kamermeerderheid steunt dat voorstel. Dat geldt ook voor de wens van het CDA om ervoor te zorgen dat jongeren vaker in hun eigen buurt een taakstraf moeten uitvoeren.

Bron: © Nederlands Dagblad / doof.nl