Image Horenden die met doven communiceren zonder Gebarentaal? Dat is het doel van de firma itSofD – IT Solutions for Deaf. Het eerste prototype ziet er veelbelovend uit: de dove persoon draagt een videobril en de horende een headset met een ingebouwde videocamera. Als de horende spreekt, dan zendt de headset het geluid naar de

PMLT (Personal Mobile Language Translator) of (de draagbare vertaler). In dit toestel wordt gesproken taal omgezet in gebarentaal en naar de videobril gestuurd. Als de dove gebaart dan neemt de videocamera de gebarentaal op en zendt die naar de PMLT die ze omzet in spraak en naar de headset doorzendt. In een eerste fase zal een gebarentolk de vertaling nog op zich nemen.

http://www.taubenschlag.de/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven