Image Clearwater, Florida (VS). Een groep kinderen van 4 tot 5 jaar oud leren een taal die in stilte aangeleerd wordt door een leraar van hun eigen grootte. Twee keer per week leidt Katie Lord ,een achtjarig meisje een gebarentaalklas. Haar leerlingen kennen het 

alfabet al. En ze leerden zinnen als ‘ik hou van mijn mama,’ ‘ik hou van mijn pappa’, ‘ik hou van mijn leraar(es)’. Nu leert ze hen zelfstandige naamwoorden als hond, kat en vis. Katie leerde gebaren van haar moeder voor ze kon spreken. Nadat ze opmerkte dat een dove familie niet kon meedoen met een activiteit op school, besloot ze de taalkloof te overbruggen. Op het einde van een schoollunch stond iedereen samen te praten, maar niemand probeerde zelfs maar om met hen te converseren. Katie startte haar vrijwilligerswerk toen ze vijf was. Samen met haar klas zond ze zelfs pakketten naar soldaten in Irak. Katie staat altijd klaar om te helpen. Ze wil altijd dat iedereen zich goed voelt. Mevrouw Betsy Pryor begeleidt Katie met haar lessenplan en zegt dat iedereen er profijt bij heeft. Katie leert bij, want haar vertrouwen wordt groter en de theorie van Betsy Pryor is toch dat kinderen leren van andere kinderen.

http://www.tampabays10.com/news/local/article.aspx?s=rss&storyid=73156

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven