Image Jeddah – Zij horen misschien zelf niet, maar hun problemen zijn toch gehoord op de plaatsen waar het belang heeft. Een committee met vertegenwoordigers van alle ministeries en een dokter zullen de zaak onderzoeken van de mini-stam bestaande uit 3 dove families. Onlangs hoorde men van het bestaan van die mensen door een reportage in de Arabische krant Al Riyadh. De dove Arabieren leven en wonen al jaren in een oasis op 300 kilometer van Taif, in de Malawi-woestijn. Ze bekijken de levens- en de sociale omstandigheden die één geworden zijn met de eenzaamheid en de leegheid van de woestijn rondom hen. Twee van de hoofden van de families zijn broers, de derde is hun neef.
Het hoofd van de eerste familie is Jiddi bin Mishaan Al Otaibi, een vijftiger met zijn vrouw Muneer, dertig ongeveer. Ze hebben 9 kinderen tussen 2 en 12 jaar oud. De hele familie is doof. Hun kinderen zijn ongeletterd. Ze kunnen niet naar het speciaal onderwijs. Ze kunnen het niet betalen. Naar een gewone school gaan ze ook niet. De scholen zijn te veraf, 45 km in ruw terrein is niet niks.
De tweede familie telt 5 leden, ook allemaal doof, behalve de moeder. Hun kinderen zijn nog te klein om naar school te gaan.

Bron: Vertaald nieuws voor Doven