Image Vlaams parlementslid Helga Stevens (N-VA) is er vandaag in de commissie Media in geslaagd om extra hoorzittingen af te dwingen over haar voorstellen voor meer toegankelijke televisie voor slechtzienden en slechthorenden. Zij had hierover enkele amendementen ingediend op het ontwerp van decreet van de Vlaamse regering. Die amendementen zijn de vertaling van een voorstel van resolutie dat Helga Stevens samen met Bart Caron (Groen!) had ingediend en dat toen ook ondertekend was door ex-collega’s-vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en SP.A. Die meerderheidspartijen wilden die amendementen vandaag nog niet goedkeuren, maar er zullen nu wel hoorzittingen georganiseerd worden. Helga Stevens hoopt dat de meerderheid bij haar vroegere intenties blijft en haar amendementen na de hoorzittingen alsnog zal goedkeuren. Het simpele feit dat de initiatiefnemers, Helga Stevens en Bart Caron, niet meer tot deze meerderheid behoren, zou geen enkele rol mogen spelen. De belangen van de slechthorenden en slechtzienden moeten op de eerste plaats komen.

In Vlaanderen leven immers zo’n 800.000 mensen met een auditieve en zo’n 198.000 mensen met een visuele beperking. Door de snelle vergrijzing zal dat aantal de komende jaren nog toenemen, want samen met doven en blinden lijden ook vele oudere mensen aan een gehoor- of gezichtsbeperking.

Het voorstel van decreet van Helga Stevens over inclusieve televisie (intussen omgezet in amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de radio-omroep en televisie) dat door de meerderheidspartijen mee is ondertekend, heeft als doel een aanzienlijk deel van de televisieprogramma’s toegankelijk te maken voor deze mensen, aan de hand van ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.

Voor de ondertiteling wordt een strikt tijdspad uitgetekend, vooral gericht op de private omroepen. In de beheerovereenkomst van de openbare omroep werd immers al ingeschreven dat ze 95% van haar programma’s moet ondertitelen tegen 2011. Voor audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om op korte termijn ook initiatieven te nemen op de openbare omroep.

Bron: Politics - Belgium