Image Sylvia Ruiz-Montoya is ook bekend als de lerares op wielen. Elke dag is anders, want ze moet elke dag ergens anders naartoe. Ze werkt in Yuma County, een regio toegewezen aan het Arizona Staatsonderwijs voor doven en blinden. Ze is de schakel die families en scholen voor doven en blinden met elkaar verbindt. “Ik wil hen helpen zodat ze meer succes hebben en dat ze minder 

geplaagd worden in de klas,” zegt Ruiz-Montoya. Een paar van haar taken zijn het nakijken of de hoorapparatuur nog goed werkt, het begeleiden van de taalontwikkeling en leren problemen oplossen met hun hoorapparatuur. Ze bezoekt tot 14 verschillende scholen per week om haar dove en slechthorende leerlingen te checken. Ze variëren in leeftijd van de kleutertuin tot in het middelbaar onderwijs. Er zijn ongeveer 100 dove en slechthorende kinderen waar ze mee werkt.

http://www.yumasun.com/articles/schools_44314__article.html/acro

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven