Image Kaapstad – Een doof koppel die elkaar ontmoetten op school 10-tallen jaren geleden en die elkaar sindsdien uit het oog verloren zijn beiden blind geworden. Maar ze brachten zelf licht in hun duisternis door te trouwen.
Pierre van Zyl en Marianne du Preez, beiden 65, werden in de echt verbonden op zaterdag na een romance van 37 jaar.
Ze ontmoetten elkaar op de De la Bat School for the Deaf in Worcester vele jaren geleden.
Ze zijn alletwee doof van kleinsaf, maar toen konden ze nog zien. Maar er was natuurlijk geen sprake van een huwelijk toen en hun wegen gingen uit elkaar. Ondertussen verloren beiden hun gezichtsvermogen.
Hun paden kruisten elkaar weer toen ze alletwee terechtkwamen in de Haven for the Deaf in Belleville twee jaar geleden.
Het rare is dat ze vroeger nooit gebaren geleerd hebben. Maar nu nemen ze elkaars handen en maken gebaren die zij beiden verstaan. Voor begrippen waar ze geen gebaar voor hebben schrijven ze in elkaars hand.
Pierre en Marianne hadden alletwee hun eigen tolk om hen naar het altaar te begeleiden. Het afleggen van de huwelijksgeloften duurde ook iets langer dan normaal.
Pierre en Marianne wonen nu samen in hun eigen appartement in het ouderentehuis.

Bron: Vertaald nieuws voor Doven