Image Den Haag – Het CDA Zuid-Holland is verheugd over het feit dat RTV West de ondertiteling van haar uitzendingen tot speerpunt heeft gemaakt. Jan van Vegchel, hoofdredacteur van RTV West, heeft in een brief aan de CDA Statenfractie laten weten dat de lokale omroep door inspanningen van verschillende mensen en een verbeterde organisatie in staat is om 82 tot 100% van haar uitzendingen te ondertitelen. Op dit moment worden de meeste programma’s meteen vanaf 17.00 uur uitgezonden met ondertiteling. Bij enkele programma’s die live 

worden uitgezonden, zoals Westweek en het sportprogramma op zondag, is de ondertiteling pas op een later tijdstip beschikbaar.

Voorts is RTV West met de organisatie DovenTV in overleg om de ondertitelde uitzendingen op de website van DovenTV te zetten en om op deze manier de uitzendingen nog toegankelijker te maken.

De CDA Statenfractie, die zich het afgelopen jaar hard heeft gemaakt voor ondertiteling van programma’s van de lokale omroepen RTV Rijnmond en RTV West, vindt dit een goede ontwikkeling. CDA Statenlid Peter Lamers: ‘’De ondertiteling van programma’s die worden uitgezonden op de lokale omroepen vormt een belangrijk punt uit ons CDA verkiezingsprogramma en uit ons huidige coalitieakkoord. Door ondertiteling worden de publiek gefinancierde programma’s ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Bijkomend voordeel is dat mensen die het Nederlands onder de knie willen krijgen geholpen worden door ondertiteling. Het is een goede zaak dat RTV West, net als RTV Rijnmond, de ondertiteling tot speerpunt heeft gemaakt.’’

Bron: Telstar-online