Image De nieuwe meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten die in 2009 ingaat, leidt tot ongewenste inkomenseffecten. Dat meldt de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Een grote groep mensen die nu gebruik maakt van de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven gaat er fors op achteruit. De CG-Raad heeft het Nibud opdracht gegeven om te onderzoeken hoe groot de inkomenseffecten precies zijn. Op basis van dit onderzoek kunnen dan aanvullende maatregelen worden genomen.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer

Klik hier voor informatie over de nieuwe regeling

Bron: CG-Raad / DovenTV