Image Voor een paar weken heeft de Wereldfederatie voor doven zijn bericht over de mensenrechtensituatie van doven in 93 landen openbaar gemaakt. Tot nu toe was het bericht enkel in het Engels beschikbaar. Nu is het te zien in internationale gebarentaal, in hoofdstukken en thema's opgedeeld. Kijk maar. Voor mensen die weinig tijd hebben is

hoofdstuk 2 de samenvatting.

http://wfd.schwung.dk/play_hi.aspx?id=2 en http://wfd.schwung.dk/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven