Image Minister Donner heeft op 3 maart het Wajong-rapport Werk moet lonen in ontvangst genomen van Mis(s) Reni de Boer. Dat gebeurde tijdens zijn werkbezoek aan de CG-Raad. De minister sprak verder uitgebreid met CG-Raad-medewerkers en Wajongers. En hij vertrok met loonstroken van Wajongers onder de arm. Menselijke knoop. De aanbieding van het rapport over de arbeidsdeelname van Wajongers was de climax van het bezoek. Wajongers vormden een menselijke knoop om te laten zien dat ze vaak in een warboel van regels 

verzeild raken. En ze overhandigden de minister twee loonstroken, waaruit duidelijk bleek dat werken niet lonend is. Verder riep Ad Poppelaars, directeur van de CG-Raad, de minister op zelf het goede voorbeeld te geven door op zijn ministerie veel Wajongers in dienst te nemen. En onderzoeker Luuk Malee gaf een overzicht van de belangrijkste problemen waarmee Wajongers kampen. De minister roemde de moed en het doorzettingsvermogen van Wajongers die werken. Hij zei dat het onderzoek belangrijke inzichten geeft, waar hij rekening mee zal houden. Maar hij deed geen concrete toezeggingen.
Onder vier ogen
Voor de uitreiking van het rapport vond het informele gedeelte van het bezoek plaats. De minister sprak onder vier ogen met enkele CG-Raad medewerkers met een lichamelijke beperking. Zij vertelden de minister over hun ervaringen met werk. Hun boodschap was duidelijk: werken met een beperking zou eigenlijk geen probleem mogen zijn.
Met gerichte aanpassingen van de werkplek en goede ondersteuning kunnen mensen met een beperking uitstekend functioneren. Toch wordt het ze vaak onnodig moeilijk gemaakt. Bijvoorbeeld: doordat het geld voor aanpassingen maanden op zich laat wachten. Of doordat het UWV allerlei fouten bij de berekening van de aanvullende uitkering maakt.

Minister Donner ontving uit handen van Reni de Boer het onderzoeksrapport "Werk moet lonen"
Wajongers
Verder had de minister in besloten kring een gesprek met Wajongers over de problemen die zij ondervinden. Ze rekenden de minister voor hoe weinig werk hen oplevert en ze vertelden over de bureaucratische rompslomp waarmee ze voortdurend te maken hebben.
Onderzoek
Het onderzoek 'Werk moet lonen' is uitgevoerd door Regioplan in opdracht van de CG-Raad, CNV Jongeren en Jopla.

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Werk moet lonen'

Bron: CG-Raad / DovenTV