Image De Stichting Instituut Gerechtstolken en -Vertalers gaat ook tolken en vertalers opleiden in de Nederlandse Gebarentaal. Is daar behoefte aan? ,,Ja steeds meer rechtbanken beseffen het belang van goede communicatie met doven en slechthorenden. Tot nu toe was er geen speciale opleiding voor, nu wel.''. Want een gewone tolk kan niet zomaar in een rechtszaal tolken?

,,Een gerechtstolk moet kennis hebben van het recht. Hij moet bijvoorbeeld goed het verschil weten tussen noodweer en noodweer- exces.''

 

Zijn daar dan gebaren voor?

,,Er is hard gewerkt om de terminologie verder te ontwikkelen.''

(Laura Romanillos)

Bron: Annies