Image Miranda Maurix heeft vorig jaar een afstudeerscriptie geschreven over o.a. vermoeidheid als belangrijk effect van slechthorendheid. Eén van de conclusies was dat doven en slechthorenden bijna drie maal zo vaak vermoeid zijn door het werk ten opzichte van goedhorende werknemers en daarom meer behoefte hebben aan herstel na het werk.

Hieronder kunt u het onderzoek en/of enkel de resultaten downloaden

  • onderzoek Moe van het werk (.pdf)
  • (alleen de) resultaten Moe van het werk (.pdf)

    Via: Fama.nl

    Bron: doof.nl