Image Afgelopen week heeft de NBTG de uitspraak van het kort geding ontvangen. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de NBTG op een groot aantal punten in het gelijk gesteld is. De belangrijkste uitkomst van het kort geding is dat de rechter het UWV heeft veroordeeld om deel te nemen aan een overleg met de NBTG over een tegemoetkomende compensatie in het uurtarief als gevolg van het afschaffen van de annuleringsregeling. Onderaan deze tekst vindt u de 

volledige uitspraak.

Het bestuur zal nu, in overleg met het UWV, een aantal zaken in gang gaan zetten, zodat het overleg gestart kan worden.

Lees de volledige uitspraak (pdf)

Bron: NBTG

 

===============================================================================================

10 juni 2009

Opnieuw zitting in kort geding tolken gebarentaal tegen UWV

Tolken gebarentaal dagen UWV opnieuw voor de rechter: tolken en doven dreigen slachtoffer te worden van beleid UWV.
AMSTERDAM, 08 juni 2009 – De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en enkele individuele tolken gaan opnieuw naar de rechter voor een vervolg van het kort geding van 11 maart jl., tegen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Nederlandse Staat.

Tijdens de eerste zitting op 11 maart heeft de rechter besloten dat er overleg diende plaats te vinden tussen de NBTG en UWV om een oplossing te vinden voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van nieuwe regelgeving per 1 januari 2009.
Niet alleen de tolken maar ook hun dove en slechthorende klanten dreigen het slachtoffer te worden van deze nieuwe regels van het UWV.
Zo is de vergoeding voor tolkopdrachten die te laat worden geannuleerd afgeschaft zonder dat daarvoor een passende compensatie in het tarief is opgenomen.
Veel tolken gebarentaal zijn door deze en andere nieuwe regels in financiële problemen gekomen.
Wanneer er geen oplossing wordt gevonden, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de tolken, hun dove klanten en voor de tolkvoorziening in het algemeen.
Ondanks alle inspanningen van de NBTG heeft er nog steeds geen overleg plaatsgevonden met het UWV en zijn de problemen de afgelopen maanden alleen maar groter geworden.
Daarom heeft de NBTG opnieuw besloten een zitting aan te vragen bij de rechter.
De eis is dat er constructief overleg met het UWV komt met als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen die bij de tolkvoorziening zijn betrokken.

Het kort geding, waarbij de NBTG en de individuele tolken worden vertegenwoordigd door mr Menno Jansen en mr Nathalie Wolters van Van Diepen Van der Kroef advocaten te Haarlem, dient op 11 juni a.s. om 15.45 uur bij de Rechtbank in Amsterdam (Parnassusweg 220, 1076 AV te Amsterdam).
Tijdens de zitting zullen er tolken aanwezig zijn, zodat de zitting ook toegankelijk is voor dove en slechthorende mensen.
Er zal ook een schrijftolk aanwezig zijn om het gesproken woord om te zetten naar het geschreven Nederlands.

Bron: NBTG - DovenNieuws.eu