Image De kat is al minstens 10.000 gedomesticeerd. 600 miljoen huiskatten hebben een donkere vacht en 5% zijn wit. Algemeen wordt geloofd dat witte katten doof zijn. De waarheid is dat sommige doof zijn, andere niet. Het hangt af van de kleur van hun ogen. Darwin schreef al in 1868 dat “ Witte katten die blauwe ogen hebben zijn bijna altijd doof” Sinds die tijd proberen verschillende

wetenschappers te begrijpen hoe dat komt. In 1934 was er een studie die naar voor bracht dat witte katten die verschillende oogkleuren hadden, doof waren aan de kant van het blauwe oog en normaal hoorden aan de kant van het geel-groene oog. Nu weet men dat het te maken heeft met het gehalte aan melanine. Melanine is een kleurstof. Als er weinig melanine in de vacht van een kat is, dan is ze wit. Als er weinig melanine in de iris van het oog is, dat is het oog blauw. Maar waar is de relatie met doofheid? Het antwoord ligt in de embryologie. Bij de celsplitsing krijgen we drie soorten stamcellen. Endoderme, mesoderme en ectoderme cellen. Deze laatste worden zenuwcellen die we nodig hebben voor het gehoor, het zien en ook voor pigmentcellen. Daar ligt duidelijk het verband, maar er zijn zoveel genen bij betrokken dat niet alle witte katten met blauwe ogen doof zijn. 30% van de witte katten hebben blauwe ogen en 70% van hen zijn doof. Van de witte katten met andere kleuren van ogen is 15% doof.

http://www.abc.net.au/science/articles/2008/11/11/2416286.htm

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven