Image VRIES - Kinderen en jongeren van de LeefLeergroepen van de Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG) hebben een nieuw onderkomen op de Brink. Afgelopen maand is de bouw van twee dubbele woningen op het terrein van De Brink in Vries afgerond. De LeefLeerGroepen zijn een onderwijs- en opvoedingsvoorziening voor kinderen en jongeren met zowel een auditieve/communicatieve als een verstandelijke beperking. Zorg (`leven`) en 
onderwijs (`leren`) worden binnen deze groepen nauw op elkaar afgestemd. Op het terrein in Vries worden in totaal zestien kinderen/jongeren gehuisvest.

Dankzij de samenwerking tussen de KEGG en De Brink krijgen de kinderen zorg en onderwijs op een mooie plek met een goede infrastructuur. Niet alleen de voorzieningen op het terrein van De Brink in Vries dragen hieraan bij, maar juist ook de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking en kennisoverdracht. Er wordt met name samengewerkt op het gebied van onderwijs, wonen en dagbesteding. In het vernieuwde Diggelhoes is een school ondergebracht, die speciaal onderwijs biedt aan vier groepen dove kinderen. In het najaar staat de officiële opening van het nieuwe onderkomen voor de LeefLeergroepen gepland.

De LeefLeergroepen zijn onderdeel van de Koninklijke Effatha Guyot Groep. Dit is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten. De Koninklijke Effatha Guyot Groep bestaat uit scholen en zorginstellingen en telt ongeveer 1.900 medewerkers verspreid over meer dan 40 locaties boven de grote rivieren.

Bron: Assen.nu / DovenNieuws.eu