Image De website van Woord & Gebaar is geheel vernieuwd. Onder de naam Woord & Gebaar online is er nu een nieuwe site met dovennieuws. De site is interactief: bezoekers kunnen zelf bijdragen achterlaten in de vorm van filmpjes, oproepen en discussieonderwerpen. De nieuwe website www.woordengebaar.nl is de lucht in. De website bevat een selectie van een aantal artikelen uit het tijdschrift. Nieuw is dat de site voortdurend gevuld zal worden met het laatste nieuws. De webredactie is hiervoor verantwoordeljk, maar lezers kunnen ook zelf nieuws aandragen. De site zal veel

filmpjes bevatten. Bezoekers moeten zich eenmalig registreren, en kunnen daarna video's op de site plaatsen. Regelmatig zullen er nieuwe stellingen bedacht worden waarop iedereen kan reageren. Op de uitgebreide agenda kunnen bezoekers kijken of er iets leuks te doen is. Oproepjes plaatsen is ook mogelijk. Woord & Gebaar Online is dé community voor doof Nederland. Interactief, elke dag wat nieuws!

De website heeft een eigen redactie. Lora van Rijn is, vanuit MUS, aangesteld als webredacteur. Bestuurslid Stefan Russell van Stichting Woord & Gebaar is de grote motor achter de website.

Stichting Woord & Gebaar is uitgever van het tijdschrift Woord & Gebaar: het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland. Het informeert over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gebarentaal en dovencultuur. De stichting organiseert tevens jaarlijks de Nationale Leesvertelwedstrijd en tweejaarlijks een symposium en een fotowedstrijd.

Bron: Oorakel