Image GOES - Er staan nog drie Zeeuwse scholen op de lijst van zeer zwakke scholen van de onderwijsinspectie: obs 't Opstapje in Driewegen, SBO De Meie in Zierikzee en de Korczakschool in Middelburg. Het gaat om scholen die al eerder het predikaat 'zwak' kregen en twee jaar de tijd hebben gekregen om verbeteringen door te voeren. Die tijd is nog niet om.Drie andere Zeeuwse scholen hebben dat traject inmiddels achter de rug: de Vrije School in Middelburg komt niet meer op de lijst voor, evenmin als De Kring in Goes (voor dove, lechthorende kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden). Ook interconfessionele basisschool De Golfbreker in Breskens kan nu de goedkeuring van de inspectie wegdragen. De lijst van de onderwijsinspectie wordt voortdurend aangepast.

- www.onderwijsinspectie.nl

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant / DovenNieuws.eu