Image In het lente/zomernummer 2008 van het tijdschrift ‘Odyssey’ uitgegeven door het Clerc Center heeft men het over kinderen met autisme. Het hoofdartikel en 5 andere artikels behandelen autisme en doofheid, samen met twee persoonlijke verhalen en adviezen van andere ouders. Er wordt zo weinig gepubliceerd over doofheid en autisme dat ik deze artikels ten zeerste

aanbeveel aan ouders van dove kinderen met autisme. Ze kunnen gratis worden gedowload van de website van het Clerc Center. Diane Morton schrijft over Doofheid en Autisme. Als Autisme en Doofheid samen voorkomen bij kinderen: Wat we nu weten, door Christen Szymanski en Patrick J.Brice. Omdat er zo weinig onderzoek is moeten we leren wat we kunnen gebruiken bij het lesgeven aan kinderen met Doofheid en Autisme, door Lee Ann Bradley, Brandi Krakowski en Ann Thiessen. Boeken aanbieden aan, en samen lezen met kinderen met Autisme: de tips van Janet, door Janet S.Weinstock. Selah, een vroeger mozaïek: De trip van een moeder en haar Doof autistisch kind, door Stefanie D.Ellis-Gonzales. Brady, onze eerstgeboren zoon, heeft Autisme. Door Mei Yeh-Kennedy.

http://deafness.about.com/b/2008/05/08/odyssey-on-deaf-children-with-autism.htm ,daar vind je ook de directe downloadlink naar het Clerc Center.

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven