Image Kampala. 40 dove mensen verkommeren in verschillende gevangenissen zonder proces als gevolg van communicatiebeperkingen. Alex Ndeezi, parlementslid voor Personen met een Handicap, zei dat de gerechtshoven geen tolk ter beschikking stellen. “De doven kunnen niet communiceren met de politie, de magistraten of de rechters”. Hij zei dit tijdens een debat over

het rapport van het comité voor gelijke kansen. Dit als gevolg van een petitie uit 2006 door de Oegandese Nationale Dovenvereniging, waarin de leden hun beklag deden dat ze gerechtigheid ontzegd werden:”Ze werden onwettig gearresteerd en opgesloten zonder proces”, werd gezegd. Ndeezi beloofde het parlement de namen van de opgesloten dove personen door te geven. Het gebrek aan communicatiemiddelen ontzegt de doven ook toegang tot geneeskundige diensten. Het parlement beveelt de regering aan om een gebarentaalpolitiek te promoten in de verschillende sectoren.

http://allafrica.com/stories/200802220083.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven