Image Assen - Het provinciale project Oktobermaand Kindermaand biedt dit jaar extra activiteiten voor dove kinderen en kinderen met een (verstandelijke) beperking. Dankzij de inzet van Stichting de Leite en de Vereniging Ouders van Dove Kinderen Noord is er passend aanbod ontwikkeld voor de doelgroepen waarvoor het reguliere aanbod vaak minder geschikt is. Vorig jaar is er voorzichtig geëxperimenteerd met speciaal aanbod en de bezoekerscijfers en reacties waren zo bemoedigend dat de organisatie van Oktobermaand Kindermaand het aanbod dit jaar heeft uitgebreid.

Voor dove kinderen wordt dit jaar drie keer een gebarentolk ingehuurd. Zowel poppentheater De Flierefluiter in Meppel als ook ASTRON en Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen staan op verschillende zondagen open voor de nieuwe doelgroep. De organisatie benadrukt dat dove kinderen natuurlijk ook van harte welkom zijn bij andere workshops en rondleidingen. De uitleg moet dan echter door één van de ouders gebeuren.

De kinderen met een (verstandelijke) beperking zijn welkom in de hen bekende dagcentra. Uitzondering hierop is de voorstelling op 7 oktober, deze vindt plaats in schouwburg Ogterop in Meppel. Theater Van Santen speelt speciaal voor deze kinderen de voorstelling “Leve het Nijlpaard” met liedjes van Harrie Jekkers en Koos Meinderts. Reserveren kan hiervoor op telefoonnummer 0528-221378.

De overige voorstellingen voor kinderen met een beperking vinden plaats op kinderdagcentra door heel Drenthe. Zo zijn er voorstellingen in Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel. In verband met de beschikbare ruimte moet voor al deze voorstellingen gereserveerd worden. In het programmaboekje van Oktobermaand Kindermaand wordt duidelijk aangegeven wanneer welke voorstelling plaats vindt. Het boekje ligt vanaf deze week in bibliotheek en VVV-kantoor. De meeste kinderen ontvangen het boekje ook van hun eigen leerkracht.

Bron: Blik op Nieuws