Image Nieuwe norm ringleidingen. Slechthorenden zijn er bij gebaat wanneer er in openbare ge­bouwen, of ruimten met een openbaar karakter een goed functionerend ringleidingsysteem aanwezig is. Daardoor kunnen mensen met een auditieve beperking (intussen zijn dit 1,6 miljoen Nederlanders) alle communicatieve uitingen goed ver­staan, want óók zij hebben daar recht op! Steeds vaker wordt in openbare gebouwen een ring­lei­ding­systeem geïnstalleerd; de wettelijke vereiste toegankelijkheid hiervan, maakt ringleidingvoorzieningen tot een verplicht onderdeel. Nu zijn er vele openbare gebouwen (bejaardenhuizen, ziekenhuizen, kerken, crematoria, ge­meen­teraadszalen, universiteiten, schouwburgen enz.) die in de afgelopen jaren reeds een ringleidingsysteem hebben laten installeren. Echter, waarschijnlijk niet volgens de normen die daar tegenwoordig voor gelden.

Nieuwe norm stelt hogere eisen

Met ingang van 1 januari 2008 geldt een nieuwe internationale norm waaraan elk ringleidingsysteem aan dient te voldoen (AFILS: EN 60118-4:2006). Het verschil in de norm vóór en na 1 januari 2008 is groot: de vereiste sterkte van het inductieveld is zelfs van 6 dB naar 12 dB verdubbeld. Als gebouwbeheerder, en zeker als gebruiker van een ringleidingsysteem, valt het niet te controleren of een ringleidingsysteem voldoet aan de nieuwe norm. Daartoe is gespecialiseerde meetapparatuur nodig en kennis van inductieve velden.

Certificatie is specialistenwerk

Dialoog Church Sound is als keuringsbedrijf door de Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden (NVVS) erkend en voert keuringen uit door middel van de door de marktleider in ringleidingsystemen, Bo Edin in Zweden ontwikkelde meetapparatuur. Op die wijze kan een ringleidingsysteem worden gecertificeerd. Wanneer de te behalen norm niet wordt bereikt, kan Dialoog Church Sound het ringleidingsysteem in orde brengen door aanpassingen te verrichten aan het systeem.

Geldigheidsperiode

Het Internationaal Ringleidingsymbool (IRS) bordje wordt voor een periode van 5 jaren toegekend, waarna een nieuwe keuring moet worden aangevraagd.

Vaste tarieven

Door de NVVS zijn, naast de voorwaarden waaraan een keuring dient te voldoen, tarieven vastgesteld die door de keurmeesters en keuringsbedrijven in rekening moeten worden gebracht. Dialoog Church Sound conformeert zich aan die tarieven, maar biedt meer.

Meerwaarde

Wanneer blijkt dat het ringleidingsysteem niet in orde is en werkzaamheden moeten worden verricht worden geen extra werkuren in rekening gebracht. Wel eventuele materiaalkosten, bijvoorbeeld wanneer een ringleidingversterker dient te worden vervangen.

Iedereen welkom

Dialoog Church Sound gaat er vanuit dat gebouweigenaren en/of gebouwen­beheerders, mensen met een auditieve beperking zich welkom willen laten voelen. Het kunnen bieden van een goed werkende ringleiding is daarvan een belangrijk onderdeel. Wij werken daar graag aan mee.

Bron: DovenNieuws.eu