Image Oranjewoud gaat de renovatie van een voormalige huishoudschool in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse coördineren. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de Koninklijke Auris Groep. Deze organisatie verzorgt onderwijs voor doven- en slechthorenden, leerlingen met ernstige taalmoeilijkheden en meervoudig gehandicapten. Het schoolgebouw dateert uit 1964. In totaal moet zo'n 4.200 vierkante meter vloeroppervlak geschikt gemaakt worden voor het 

speciaal onderwijs. Het vernieuwde schoolgebouw moet in 2008 worden opgeleverd.

Onder renovatie mag men gerust een algehele 'kaalslag' verstaan omdat het huidige gebouw reeds 10 jaar heeft leeg gestaan en er geen onderhoud is gepleegd. 

Ralph Backer fungeert als gedelegeerd opdrachtgever namens het departement Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam. Oranjewoud heeft inmiddels een Plan van Aanpak opgesteld, het Programma van Eisen getoetst en een ontwerpteam geformeerd. Het gehele proces zal op een zeer interactieve wijze met de toekomstige gebruikers worden doorlopen.

Gezien de specifieke wensen van de gebruikers wordt er veel tijd genomen om een voorlopig ontwerp te maken, dit ontwerp wordt niet alleen door het schoolbestuur getoetst maar ook door een werkgroep met leerkrachten ('de ervaringsdeskundigen').

Bron: Oranjewoud