Image WeZoDo overweegt om zich kandidaat te stellen om de Werelddovendag in 2012 te organiseren. Het organiseren ervan staat of valt met de inzet van (veel) vrijwilligers. Het belangrijkste vraag is: kunnen we een beroep doen op de huidige vrijwilligers, waarvan sommigen het al zo druk hebben? Een ander punt is, dat de dovenschap van plan is om een

dovenparlement op te zetten.
Voor WeZoDo is het van groot belang, dat ook de aangesloten welzijnsstichtingen daarin inspraak hebben op basis van gelijke verhoudingen.
Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft het geen zin meer om aangesloten te blijven bij dovenschap en zal WeZoDo zijn lidmaatschap intrekken.
Een voortvloeisel ervan is, dat WeZoDo zich dan ook niet kandidaat kan stellen om de Werelddovendag te organiseren.

Met andere woorden: Het organiseren van Werelddovendag is afhankelijk van twee belangrijkste factoren:
Blijft WeZoDo aangesloten bij de dovenschap?
Zijn er voldoende vrijwilligers te vinden?
Op 7 november komt de dovenschap en de aangesloten organisaties bijeen en wat daaruit komt is bepalend om zich al of niet kandidaat te stellen.
Blijft WeZoDo aangesloten, dan gaat WeZoDo nadien peilen of er voldoende vrijwilligers zijn om de Werelddovendag te organiseren.

Bron: Stichting WeZoDo - DovenNieuws.eu