Image Cochleaire implantaten zijn veilig voor oudere patiënten die in goede gezondheid verkeren. Dat zijn de bevindingen van een nieuwe studie door het Langone Medical Center. De auteur zegt dat oudere patiënten dikwijls ten onrechte beschouwd worden als te fragiel om geopereerd te worden, omdat men bezorgd is hoe die mensen gaan reageren op algemene verdoving. Maar de studie toont dat ze de verdoving goed

verdragen tijdens de operatie voor een cochleair implantaat. Details in het februarinummer van het tijdschrift ‘The Laryngoscope’.

http://deafnewstoday.blogspot.com/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven