Image Verzorgers in Friese zorginstellingen moeten op cursus om te leren hoe ze om moeten gaan met ouderen met gehoorproblemen. Het Friese Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS) zet samen met verzorgingshuizen zulke cursussen op. Nu weten verzorgers nog te weinig over doof- en slechthorendheid, waardoor ouderen in een isolement raken. Het FCDS zag de omvang van het probleem pas, toen de stichting twee jaar geleden begon met voorlichting geven. ,,Dat deden we, omdat we klachten kregen van ouderen, die vonden dat verzorgers te weinig wisten”, zegt projectleider Aldertje Spliethoff van het FCDS. ,,Zo liepen ouderen bijvoorbeeld rond met een gehoorapparaat, waarvan de batterijen leeg waren. Dus als ze ’s ochtends om tien uur met medebewoners aan de koffie zaten, konden ze geen gesprekken voeren. En dan gingen ze maar weer terug naar hun kamer. Ze voelden zich er eenzaam door.” Dergelijke klachten komen ‘enkele malen per maand’ binnen bij het FCDS.
Tijdens de voorlichtingsrondes bij tientallen verzorgingshuizen bleek dat verzorgers geen idee hebben hoe gehoorapparaten werken. Ook gaan verzorgers vaak voorbij aan signalen dat ouderen met gehoorproblemen kampen. ,,Stel, mevrouw Jansen kan een televisieprogramma niet goed volgen. Daarom zet ze het volume zo hoog, dat je het op de gang luid en duidelijk kan horen. De verzorger komt de kamer in, concludeert dat de tv te hard staat en doet hem uit. Maar hij of zij staat er niet bij stil waaróm mevrouw Jansen de tv zo hard had staan.”
De verzorgers valt niets echt iets te verwijten, zegt Spliethoff. ,,Zij werken hard om de beste zorg te geven. Het komt doordat er op hun opleiding geen aandacht voor is. En dat terwijl het een veel voorkomend probleem is. Van alle mensen van 85 jaar en ouder heeft driekwart gehoorproblemen.” Daarom moet het herkennen van zulke problemen worden in alle protocollen van verzorgingshuizen. ,,Dan wordt het in de dagelijkse routine opgenomen, dat zal helpen.”
De voorlichtingsronde die het FCDS afgelopen twee jaar heeft gedaan, bleek niet genoeg. ,,Nu weten mensen het even, maar over een paar jaar zijn er nieuwe verzorgers en die hebben de voorlichting niet meegemaakt. Dan kunnen we weer een hele nieuwe ronde gaan maken.”
Cursus
Tijd voor een echte cursus dus. Het FCDS heeft alle zorginstellingen een brief gestuurd, waarin het dovencentrum de cursus aanbiedt. Ook komt er een handboek over hoe verzorgers om kunnen gaan met hoortoestellen en gehoorproblemen. ,,We zijn in onderhandeling met een grote zorgaanbieder, die geïnteresseerd is in de training. De cursus kan volgend jaar pas beginnen, omdat de tehuizen voor dit jaar het trainingsprogramma al ingevuld hebben.” Zuidoostzorg, de zorgaanbieder in kwestie, kon dat gisteren niet bevestigen.
Voorlichter Frits Mostert van zorggroep Noorderbreedte, eigenaar van twaalf verpleeg- en verzorgingshuizen in vooral Noordwest-Fryslân, vindt het goed dat het FCDS aandacht vraagt voor dit probleem. ,,Het is niet zo dat er niets gebeurt, maar het kan altijd beter. Het is een wezenlijk probleem, waar aandacht voor moet komen.”
 
Bron: Friesch Dagblad