Image Of het nou Roosendaal, Etten-Leur of Breda wordt, maakt Philemon Hofman niet zoveel uit. Als er op korte termijn maar een judoschool komt voor doven en slechthorenden. Een groep van vijftien tot twintig personen is al genoeg om een begin te kunnen maken. Daar gaat Philemon Hofman uit Roosendaal zich de komende maanden dus sterk voor maken. Want zijn dove zoon Joey is zeer bedreven in diverse vechtsporten: judo, ju-jitsu en hanmundo. Bij ju-jitsu is hij zelfs bijna toe aan de zwarte band. Maar het probleem blijft dat zijn zoon moet sporten bij een 'gewone vereniging' en zonder tolk. "Momenteel zijn er maar een paar dove jongeren die aan deze sport doen. Het probleem is dat veel leraren van judoscholen niet iemand op de mat willen hebben met wie ze niet kunnen communiceren."

Daarom heeft Philemon Hofman de hulp ingeroepen van de dovensportbond, KNDSB. En hij heeft inmiddels gesproken met Mark Schipperen, de leraar van wie Joey nu les krijgt op een sportschool in Etten-Leur.

Schipperen was eind september bij de wereld-dovendagen in Bergen op Zoom.
Joey Hofman gaf daar enkele demonstraties.

"Dat evenement heeft de leraar een totaal andere kijk gegeven op het functioneren van dove mensen. Doofheid hoeft geen belemmering te zijn om veel te leren of om goed te zijn in een bepaalde sport. Schipperen is er van overtuigd dat iedereen met de juiste begeleiding en ondersteuning de zwarte band kan halen."

Daarom is Schipperen bereid om met een gebarentolk les te geven aan deze groep mensen. "Het zou geweldig zijn als dat in deze regio zou lukken", zegt vader Hofman.

Bron: BN De Stem