Image Extra service geldt tijdens Oud en Nieuw 2007. De Politie Gelderland-Zuid houdt tijdens Oudejaarsnacht een proef om in noodgevallen per SMS bereikbaar te zijn. Deze mogelijkheid is ALLEEN bedoeld voor mensen die niet kunnen bellen, zoals doven en slechthorenden of mensen met afasie, in een situatie dat anders het alarmnummer 112 wordt gebeld. Aanleiding voor de proef is de recente stroomstoring 

in de Bommeler- en Tielerwaard waarbij diverse communicatiemiddelen, waaronder SMS-Alert, werden ingezet om bewoners te informeren. Om nóg beter bereikbaar te zijn, met name voor de eerder genoemde doelgroep, zijn de mogelijkheden voor bereikbaarheid per SMS nader bekeken. Die bleken er te zijn, getuige deze proef!

Tijdens de periode van de stroomstoring medio december is voor de communicatie onder meer gekozen voor de inzet van SMS-Alert. Iedereen die zich had aangemeld voor deze dienst kreeg regelmatig berichten over de stand van zaken. Er werd ook gebruik gemaakt van geluidswagens en uiteraard de rampenzender (RTV Gelderland). In het getroffen gebied wonen meerdere slechthorende en dove mensen en zij missen die vorm van communicatie. Op de vraag: Kan een slechthorend of doof iemand die buiten staat en een melding wil doen met een GSM de politie een SMS sturen? is het antwoord: NEE. Zij kunnen wel met een teksttelefoon de politie bereiken, maar dat is via een vast toestel.

SMS-mogelijkheden onderzocht
De Politie Gelderland-Zuid heeft verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in SMS-Alert. Tijdens calamiteiten of een ramp is het mogelijk om voor doven en slechthorenden een SMS naar de politie te sturen. Dit kan een melding zijn of een hulpaanvraag. Een horend iemand kan 112 bellen en een dove kan een SMS sturen. Bij wijze van proef wordt tijdens Oudejaarsnacht aan de deze doelgroep deze service extra aangeboden, dus náást de mogelijkheid om via teksttelefoon het landelijke nummer 0800-8112 te bellen. De bereikbaarheid per SMS geldt van maandagavond 31 december 19.00 uur tot dinsdagochtend 1 januari 07.00 uur.

Hoe werkt het?
Begin bij het sturen van een SMS altijd met: PGZ 112 daarna een exacte locatie en vervolgens de tekst van maximaal 1 bericht - dus 160 tekens. Dit bericht sturen naar 8844. Deze service is alleen voor mensen die zich in de regio Gelderland-Zuid bevinden.

De melding komt binnen bij de meldkamer van de politie Gelderland-Zuid. Uiteraard is het van groot belang dat u kort de inhoud van de melding en een exacte locatie doorgeeft. Het is voor de politie zelfs mogelijk om de melder/meldster een SMS-bericht te sturen om eventueel verdere informatie te vragen.

Procedure
Procedure ‘Melding via SMS’ aan Politie Gelderland-Zuid
De Politie Gelderland-Zuid is tijdens Oudejaarsnacht in noodgevallen per SMS bereikbaar.

Deze extra service is ALLEEN bedoeld voor mensen die niet kunnen bellen, zoals doven en slechthorenden of mensen met afasie, in een situatie dat anders het alarmnummer 112 wordt gebeld.

De bereikbaarheid per SMS geldt van maandagavond 31 december 19.00 uur tot dinsdagochtend 1 januari 07.00 uur.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vindt u hieronder uitleg hoe de procedure werkt.

Begin uw bericht ALTIJD met:
1. PGZ 112
2. dan exacte locatie
3. daarna kort uw melding intypen
4. versturen naar 8844

VOORBEELDBERICHT:

Pgz 112
Stationsstraat 88
Druten brand in schuur


Tip! U kunt PGZ 112 al vantevoren als sjabloon in uw GSM zetten met het juiste nummer.

Let op:
• Het bericht mag maximaal 160 tekens zijn, dus 1 SMS-bericht
• Deze service geldt alleen als u zich in de regio Gelderland-Zuid bevindt
• Gebruik dit alleen in noodsituaties.
In alle andere gevallen kan het landelijke nummer 0800-8112
voor doven en slechthorenden via teksttelefoon worden bereikt.

De melder/meldster krijgt automatisch een antwoordbericht: Uw bericht is aangekomen bij de meldkamer van de Politie Gelderland-Zuid. Als dit bericht niet wordt ontvangen maak dan een nieuw bericht. Daarna is het voor de politie mogelijk om via SMS contact te blijven houden met de melder/meldster.

Bron:  Nieuws uit Maas en Waal