Image De FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administratie) heeft aangekondigd dat de bijsluiters van de geneesmiddelen in een groep waartoe ook de potentieverhogende middelen behoren, moeten aangepast worden. Ze moeten waarschuwen voor plots, zwaar en mogelijk permanent gehoorverlies. De erectiedysfunctie geneesmiddelen zoals Viagra van Pfizer, Cialis van Eli Lilly en Levitra van GlaxoSmithKline en het bloeddrukmiddel Revatio behoren daarbij. Het FDA steunt zich op een

gevalstudie gepubliceerd in de Journal of Laryngology & Otology in 2007, waarin gerapporteerd wordt dat een 44-jarige man plots doof werd na het gebruik van Viagra gedurende 2 weken. Na onderzoek ontdekte de FDA nog 29 gevallen van patiënten die plots doof werden van potentieverhogende middelen. In twee derde van de gevallen was het gehoorverlies blijvend. Het was soms, maar niet altijd, vergezeld van duizeligheid of geruis in de oren. In de meeste gevallen ging het om slechts één oor. Omdat gehoorverlies ook gerelateerd wordt met het ouder worden zijn er waarschijnlijk heel wat patiënten die hun dokter daarover niet raadplegen. De FDA raadt aan bij het eerste signaal van verminderd gehoor te stoppen met de geneesmiddelen en een arts te raadplegen. Het feit dat nu slechts gewag gemaakt wordt van doofheid als neveneffect duidt erop dat er veel schort aan de goedkeurig van nieuwe geneesmiddelen. Consumentenverdediger Mike Adams zegt zelfs dat de meeste nieuwe geneesmiddelen op de bevolking worden losgelaten als grote schaalexperimenten. Noch de fabrikant, noch de FDA heeft enig idee van de echte gevaren van het geneesmiddel in kwestie.

http://www.naturalnews.com/023008.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven